בתאריך ז’ בחשון תשס”ג מלאו לבבל שבעים שנה, עפ”י החישוב המאוחר יותר (הלועזי: 13.10.02). כזכור, נבואת ירמיהו שבוארה ע”י דניאל הנביא אומרת ש”לפי מלאת לבבל שבעים שנה, אפקד אתכם והקמתי עליכם את דברי הטוב” (ירמיהו כט), וכפי שכבר בארו חז”ל בבל המקורית לא סיימה שבעים שנה, אלא שבשנה השבעים נכבשה ע”י דריוש (עיין ברש”י במסכת תענית דף י”ב ע”א, ד”ה ‘עוד שנה אחת לבבל’), ומאז לא התקיימה באיזור בבל מדינה עצמאית עד עיראק של היום, שרק בתאריך 13.10.02 סימנה שבעים שנה לעצמאותה!‎
ואמנם ברור, שאף אחד לא ציפה עפ”י נבואה זו שנקום בבוקר שלמחרת השבעים שנה ונשמע את קול שופרו של מלך המשיח, אלא שהדבר יבוא בקרוב, כפי שחז”ל הגדירו זאת “פקידה בעלמא” (מגילה י”ב ע”א), שלא הרבה אחריה תגיע הגאולה הסופית.‎
בדף זה נביא את החיזוקים לכך שהנבואה אכן הולכת להתקיים ולהתגשם, ואת הקשר המדהים שלה למתקפה האמריקאית על עיראק מחזקת את הנבואה. אין מישהו שיוכל לקרוא את הדף הזה ולהישאר אדיש. ההוכחות לקיום הנבואה הזו פשוט מדהימות,