צפיה באיכות פס-רחב82 דקות 246 מגה

 סידרת אמונה, ביקורת ומוסר

מעלת המוסר והביקורת תשס”ז – חלק א האזנה81 דקות 10 מגה צפיה באיכות מודם81 דקות 25 מגה צפיה באיכות פס-רחב81 דקות 92 מגה

בראשית ספר האמונה תשס”ז האזנה84 דקות 11 מגה צפיה באיכות מודם84 דקות 26 מגה צפיה באיכות פס-רחב84 דקות 95 מגה

בראשית ספר האמונה תשס”ז – חלק ב  האזנה 67 דקות  8.6 מגה  צפיה באיכות מודם 67 דקות  21 מגה  צפיה באיכות פס-רחב 67 דקות  62 מגה

נפלאות הבריאה תשס”ז האזנה68 דקות 8.8 מגה צפיה באיכות מודם68 דקות 21 מגה צפיה באיכות פס-רחב68 דקות 77 מגה

בריאת האדם ותפקידו תשס”ז האזנה80 דקות 10 מגה צפיה באיכות מודם80 דקות 25 מגה צפיה באיכות פס-רחב80 דקות 91 מגה

מעלת המוסר והביקורת – תשס”ח האזנה73 דקות 9.4 מגה צפיה באיכות מודם73 דקות 22 מגה צפיה באיכות פס-רחב73 דקות 82 מגה

בראשית ספר האמונה – תשס”ח האזנה81 דקות  11 מגה צפיה באיכות מודם 81 דקות 2 5 מגה צפיה באיכות פס-רחב81 דקות 92 מגה